Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm honlapomon!

Dr. Erős Éva egyéni ügyvéd Baja, Szent Imre tér 2. szám alatti irodámban várom kedves Ügyfeleimet, mely a belváros közelében, a bíróság főbejáratával szemben található.

Ügyvédi hivatásom gyakorlása során elsődleges célom a felmerült jogviták lehetőleg békés úton, minkét fél megelégedését szolgáló egyezséggel történő rendezése. Azonban ennek sikertelensége esetén ellátom Ügyfeleim jogi képviseletét peres – és peren kívüli eljárásokban, valamint büntető ügyekben is.

Szakterületeim:

1./ Polgári jog

2./ Családi jog

3./ Munkajog

4./ Öröklési jog

5./ Társasági jog

6./ Büntetőjog

Tájékoztatom a Tisztelt Látogatót, hogy ezen honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.
A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön tudomást szerezhessen ügyvédi irodám létezéséről, megismerhesse tevékenységemet, mely információk segíthetik jogi képviselője kiválasztásában.

Ezt a honlapot dr. Erős Éva, a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Ez a honlap az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI.27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzat figyelembevételével készült.

Kapcsolatfelvétel

Telefon:
+36 30 95 37 817
Email:
dreroseva@ugyvedbaja.hu


  • Kérdéseikkel összefüggésben felhívjuk figyelmüket arra, hogy az azokra adott válaszok kizárólag a tájékoztatást szolgálják. Ezek minden esetben a válaszadó egyéni jogi megítélését tükrözik a rendelkezésére álló információk alapján, mely soha nem helyettesíti a teljes tényállás ismeretében nyújtható tanácsadást. Erre tekintettel az értelmezésbeli különbségekért felelősséget az Iroda nem vállal.